Tags Brahmaloka-sanatana

Tag: Brahmaloka-sanatana

Thiruparamapadham, the place where Lord Vishnu and Goddess Lakshmi presides

Thiruparamapadham

Book the rooms

Recent Postings

An image of Lord Venkateswaras posture in Tirumala Tirupati Sri Venkateswara Temple

Tirumala Tirupati Brahmotsavam

Srivari Brahmotsavam is an annual festival celebrated at Tirumala Tirupati Sri Venkateswara Temple in Tirupati city of Andhra Pradesh, dedicated to Lord Vishnu, known...